Kotły opalane słomą

Kotły opalane słomą typu ECOM

30kwPiec na słomę typu „ECOM” stanowią nową generację kotłów wsadowych, które umożliwiają wykorzystanie słomy zbóż, słomy rzepakowej oraz odpadów zielarskich jako surowca opałowego.

Zastosowanie w piecach na słomę typu „ECOM” dwuciągowego układu odprowadzania spalin umożliwia uzyskanie dużych sprawności i niskiej emisji.

Paliwo

  • Słoma (zbóż, rzepakowa)
  • Odpady zielarskie
  • Drewno

O jakości słomy jako materiału energetycznego decyduje przede wszystkim: wartość opałowa, wilgotność, stopień zwiędnięcia. Wartość opałowa słomy zależy od rodzaju rośliny z której pochodzi. Duża wilgotność słomy znacznie wpływa na zakłócenie procesu spalania objawiającego się zmniejszeniem wydajności kotła i podwyższeniem emisji zanieczyszczeń w spalinach. Aby kocioł na słomę typu “ECOM” uzyskał optymalną żywotność należy stosować słomę o wilgotności na poziomie 12-25%. Stosowanie mokrego paliwa powoduje nie tylko obniżenie wydajności kotła ale wydzielanie się substancji smolistych, które osadzają się na ściankach i powodują obniżenie sprawności kotła oraz jego uszkodzenie i zmniejszenie żywotności. Stopień zwiędnięcia powoduje usunięcie szkodliwych związków mających negatywny wpływ na proces spalania i korozję elementów kotłów. Cechą charakterystyczną takiej słomy jest jej szary kolor.

Piece na słomę przystosowane są do spalania słomy sprasowanej w kostki lub baloty. Najczęściej spotykanymi formatami są kostki o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,8m. lub bele o średnicy 1,2÷1,2m oraz 1,2÷1,6m.

Dokładne określenie zużycia słomy nie jest możliwe, ze względu na wiele czynników, które wpływają na większe lub mniejsze jej zużycie. Do tych czynników zaliczamy m.im.: ocieplenie budynku, szczelność okien, długość przesyłu ciepła.

Przekrój kotła

 

 

Sterownik

Proces spalania sterowany jest automatycznie, co oznacza iż piece na słomę typu ECOM nie wymagają stałej obsługi polegającej na bezpośredniej obserwacji procesu spalania, gdyż tą rolę przejmuje sterownik.

Zbiornik akumulacyjny

Kotły opalane słomą są specyficznym rodzajem kotłów wsadowych, w których występuje okresowe spalanie całego wsadu paliwa, w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego wymagają zastosowania w układzie instalacji c.o. tzw. zbiorników akumulacyjnych, w którym następuje magazynowanie nadmiaru energii cieplnej niewykorzystanej dla celów grzewczych. Specyfikę pracy układu kocioł – zbiornik przedstawia poniższy rysunek.

 

 

Kocioł na słomę najniższej mocy nie wymaga stosowania zbiornika akumulacyjnego , lecz jego obecność poprawia komfort palenia i znacznie ogranicza obsługę pieca. W przypadku odpowiednio dobranego i dobrze zaizolowanego zbiornika akumulacyjnego krotność załadunku można ograniczyć od 1 do 3 razy na dobę.

Przeznaczenie

Zakres mocy 30-750 KW pozwala na zastosowanie kotłów zarówno do opalania małych kotłowni w gospodarstwach rolnych, domach jednorodzinnych, na fermach drobiu, w ogrodnictwie, w kotłowniach osiedlowych.

Parametry techniczne

Typ kotła J.M. 30 50 75 100 150 200 300 400 550 750
Moc znamionowa kotła* kW 25 30-40 50-70 80-100 130-150 150-200 250-300 350-400 480-550 650-750
Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia**
200
200
450
450
700
700
1200
1200
1800
1800
2200
2200
3500
3500
5000
5000
6500
6500
8500
Zużycie paliwa kg/h 10 12 21 30 45 60 90 120 165 225
Powierzchnia grzewcza kotła 4 6,8 8,7 15 19 23 33 43 68 85
Pojemność wodna 0,62 0,62 0,73 1,7 2,4 3,8 5 5,9 8,2 10,1
Czas spalania h 1,0-1,5 2,0-2,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5 1,5-2,0 2,0-2,5 1,5-2,0
Ładunek paliwa*** 1-2 kostki 3 kostki 4 kostki 1 balot 1,2×1,2 1 balot 1,2×1,2 1 balot 1,2×1,2 1 balot 1,2×1,6 1 balot 1,2×1,6 2 baloty 1,2×1,6 2 baloty 1,2×1,6
Pojemność zbiornika**** 1,0 2,5 3,5 6 9 13 18 20 33 38
Głębokość paleniska cm 100 120 150 150 185 185 200 250 300 300
Średnica paleniska cm 60 90 90 132 132 150 190 190 190 190
Masa kotła bez wody kg 750 830 950 2050 2400 2900 4050 4900 7200 9100
Ciśnienie robocze MPa 0,15 0,2
Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 25 30 45 55 70
Orientacyjne wymiary komina Wysokość m 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18
Przekrój cm² 400 420 680 910 1220 1450 2070 2660 3550 4560
Sprawność cieplna % 78-82
Minimalna temperatura powrotu °C 50
Temperatura zasilania (max) °C 90
Ilość energii kWh 100 100 140 250 375 750 800 1375 1500
Parametry wentylatora (W / V / A) 260/230/1,18 370/230/2,9 1500/400/3,5
Orientacyjne wymiary wysokość mm 1500 1500 1500 2200 2230 2400
szerokość mm 800 1200 1200 1500 1500 1800
długość mm 1050 1250 1500 1500 1900 1900

 

Zdjęcia kotła

ECOM 30kW

 

Kocioł ECOM 30kW jest najmniejszym produkowanym przez naszą firmę kotłem na słomę. Kocioł ten mieści jedną kostkę słomy o wymiarach 40X40X100cm. Największą zaletą tego typu kotła jest fakt ,że nie wymaga on instalowania zbiornika akumulacyjnego. Pozwala na to konstrukcja pieca , która mieści dużą ilość wody sama w sobie. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć koszty inwestycji o osobny zbiornik akumulacyjny oraz wszystkie potrzebne do jego podłączenia części (takich jak pompa czy rurarz).

 

ECOM 50kW

 

ECOM 75kW

 

ECOM 100kW